Bol u zglobovima rebro

bol u zglobovima rebro

Građevni elementi zgloba[ uredi uredi izvor ] Zglobne površine lat: facies articulares su djelovi kosti koji učestvuju u formiranju zgloba. Prekrivene su tankim slojem hijaline hrskavice debljine mm koja ublažava pritisak i štiti zglob.

Kako izliječiti kalcifikat? - Body Balance

Obično je jedna zglobna površina ispupčena konveksna a njoj analogna je udubljena konkavnatako da odgovaraju jedna drugoj. Cartilago articularis, zglobna hrskavica Zglobna hrskavica nalazi se na krajevima kostiju koje se uzglobljuju, i tvori zglobno tijelo, lat:facies articularis.

Zglobna hrskavica nema krvnih žila ili živaca i hrani je samo zglobna tekućina koja zglobnu površinu hrskavice. Hranjive tvari u zglobnu tekućinu dolaze iz kapilara u sinovijskoj ovojnici. Capsula articularis, zglobna ovojnica Zglobna ovojnica obavija cijeli zglob i rubovima se najčešće veže za krajeve bol u zglobovima rebro tijela. Omeđuje i štiti zglobnu šupljinu i zglobna tijela, a izgrađuju je dva sloja: vezivni, membrana fibrosa stratum fibrosum i membrana synovialis stratum synoviale.

U klinici se pod pojmom zglobne ovojnice ili čahure misli na njen čvrsti vezivni sloj. Unutar kaspule nalazi se šupljina ispunjena sinovijalnom tekućinom.

bol u zglobovima rebro

Veće zglobove kao što je koljeno moguće je operirati pomoću artroskopa. Membrana fibrosa fibrozna opna građena je od gustoga vezivnog tkiva i daje čvrstoću i elastičnost zglobnoj ovojnici.

Veže se za pokosnicu zglobnih tijela. Vezivna ovojnica pojedinih zglobova različito je napeta, što određuje pokretljivost zgloba. Raspored kolagenih vlakana u vezivnoj ovojnici ovisi o djelovanju mehaničkih sila tlaka i vlaka.

Kolagena vlakna u vezivnoj ovojnici obično su raspoređena u dva sloja. U površinskom sloju vlakna su usmjerena uzdužno, u smjeru djelovanja vlačnih sila. U dubokom sloju vlakna su obično usmjerena poprečno ili koso i opiru se tlaku pri pokretima između zglobnih tijela.

Povezani članci:

Membrana synovialis sinovijalna opna građena je od rijetkog, bogato prokrvljenog vezivnog tkiva. Sinovijalna ovojnica obavija unutarnju površinu vezivne ovojnice, sveze unutar zgloba i dijelove kosti koji nisu pokriveni zglobnom hrskavicom. Sinovijalna je ovojnica široka i oblikuje nabore, plicae synoviales, i resice, villi synoviales.

Oni ispunjavaju zglobnu šupljinu u mirovanju i pri različitim pokretima, a sadrže krvne žileživce i masne ćelije. Na unutarnjoj površini nalazi se poseban epitel koji izlučuje bistru zglobnu tekućinu, synovia, koja vlaži zglobne plohe i olakšava klizanje između njih.

Zglobna se ovojnica na konkavnom zglobnom tijelu veže i vezivnim i sinovijskim listom obično uz rub zglobne plohe, a na konveksnom se veže različito: vezivna se ovojnica obično veže dalje od zglobne plohe, a sinovijalna ovojnica oblaže unutrašnju površinu vezivne ovojnice, a uz rub njenog hvatišta za kost prelazi na dio zglobnog tijela liječenje artroze lakta u lijevu unutar zgloba i veže se na rub zglobne plohe.

Sinovijalna ovojnica izgrađuje i sluzne vreće, bursa synovialis, koje se nalaze između zgloba i tetiva mišića ili ligamenta.

Torakalni sindrom

Te su vreće često povezane sa zglobnom šupljinom. Sinovijalna ovojnica u ramenom zglobu oblaže sluznom ovojnicom, vagina synovialis, tetivu duge glave dvoglavog mišića nadlaktice Cavum articulare, zglobna šupljina Zglobna šupljina je kapilarni prostor između zglobnih ploha, obavijen zglobnom ovojnicom. Zglobna šupljina ne komunicira s vanjskim prostorom, pa je tlak u njoj manji aveloks bol u zglobovima atmosferskogšto pridonosi međusobnoj priljubljenosti zglobnih ploha.

Dijelovi zgloba koji povećavaju sukladnost zglobnih tijela[ uredi uredi izvor ] Zglobna su tijela obično priljubljena ili utisnuta jedno u drugo, pa među zglobnim plohama nema praznog prostora.

Takvi su zglobovi pravilni ili kongruentni. U svakom zglobu obično postoje dvije glatke zglobne plohe. Najčešće je jedna udubljena ili konkavna i zove se zglobna udubina, fossa articularis, a druga izbočena ili konveksna i zove se zglobna glava, caput articulare. Nepravilni ili diskongruentni zglobovi imaju zglobna tijela koja ne priliježu potpuno jedno uz drugo. U takvim zglobovima nalazimo zglobne kolute ili zglobne meniske koji upotpunjuju sukladnost zglobnih tijela.

bol u zglobovima rebro

Zglobna šupljina u njima može stvarati zatone, recessus articularis. U zglobovima u kojima su zglobne plohe diskongruentne nalaze se zglobni koluti, zglobni menisci i rubne hrskavice, koji ostvaruju sukladnost između zglobnih ploha.

Discus articularis, zglobni kolut disk Discus articularis je vezivnohrskavična okrugla ploča smještena između zglobnih ploha. Zglobni je kolut širokim rubom obično čvrsto srastao s vezivnom opnom zglobne ovojnice i dijeli zglobnu šupljinu na dva dijela.

Meniscus articularis, zglobni menisk Zglobni menisk je srpasta vezivnohrskavična ploča, trokutasta oblika na poprečnom presjeku. Vanjska je strana trokuta bol u zglobovima rebro za vezivnu opnu zglobne ovojnice, bol u zglobovima rebro vrh je usmjeren prema sredini zglobne šupljine. Gornja i donja ploha meniska su glatke i omogućuju kretanje u zglobu. Zglobni menisci samo djelimično razdvajaju zglobne plohe, a dijelom se one ipak dotiču. Labrum articulare, rubna hrskavica Rubna hrskavica se nalazi na rubovima konkavnih zglobnih tijela.

bol u zglobovima rebro

Građena je od gustog vezivnog tkiva s mnogo hrskavičnih ćelija. Na presjeku je trokutasta. Uz njen vanjski rub veže se vezivna opna zglobne ovojnice. Baza je vezana uz rub zglobne plohe, a unutrašnja strana je glatka i slobodna te povećava konkavnu zglobnu plohu. Rubna hrskavica ublažava udare pri naglim pokretima i štiti rub zglobne plohe od prijeloma.

Nalazimo je u ramenom zglobu labrum glenoidale i zglobu kuka labrum acetabulare. Pomoćni dijelovi zgloba[ uredi uredi izvor ] Zglobove, tj. Ligamentum, ligament ili zglobna sveza Ligament je snop vezivnih vlakana razapet između zglobnih tijela.

bol u zglobovima rebro

Sveze izravno pojačavaju zglobnu ovojnicu ili osiguravaju spoj između kostiju. Mogu se nalaziti unutar zglobne ovojnice, ligg. Masni jastučići U nekim se zglobovima između vezivne i sinovijalne ovojnice nalaze jastučići masnog tkiva. Zglobni masni jastučići utiskuju se pri različitim pokretima u udubine između kostijupriječe uklještenje široke sinovijalne ovojnice između koštanih zglobnih tijela, koje bi nastalo zbog negativnog tlaka u zglobu. Musculi articulares, zglobni mišići U koljenom i lakatnom zglobu postoje i mali zglobni mišići, musculi articulares.

Zglobni su mišići obično niti susjednih mišića koje završavaju u zglobnoj ovojnici. Oni izvlače zglobnu ovojnicu iz udubina koje nastaju pri pokretu i priječe uklještenje ovojnice između zglobnih tijela.

Često zglobove pojačavaju i tetive okolnih mišića, koje ponekad prolaze kroz zglobnu šupljinu, gdje su tetive obavijene sinovijalnom ovojnicom. Vrste zglobova prema broju kostiju koje dolaze u kontakt[ uredi uredi izvor ] Vrste zglobova: 1-Kuglasti zglob; 2-Elipsoidni zglob; 3-Sedlasti zglob; 4-Valjkasti zglob; 5-Obrtni zglob Zglobovi se mogu podijeliti prema broju kostiju koje sudjeluju u građi zgloba.

Moglo bi vas još zanimati…

Zglob u kojem su uzglobljene samo dvije kosti unutar zglobne čahure naziva se jednostavnim zglobom, articulatio simplex. Takav je npr. Zglob koji u čijoj se zglobnoj čahuri spajaju tri ili više kosti složeni je zglob, articulatio composita. Primjeri složenih zglobova su lakatni zglob, koji oblikuju nadlaktičnalakatna i palčana kostte ručni zglobkoji tvore kosti podlaktice i velik broj kostiju pešća. Kombinirani zglob je onaj gdje su dvije kosti međusobno spojene ne samo s jednim, nego s dva ili više zglobova.

Ti zglobovi potpuno su morfološki odvojeni, svaki ima svoju čahuru i šupljinu. Kretnje između kostiju koje su međusobno spojene kombiniranim zglobovima obavljaju se istodobno u oba zgloba oko jedne zajedničke osi. Takvi su zglobovi između proksimalnih i distalnih krajeva kostiju podlaktice ili lijevi i desni zglob donje čeljusti s lubanjom.

Vrste zglobova prema obliku zglobnog tijela[ uredi uredi izvor ] Zglobovi se mogu podijeliti i prema obliku zglobnih ploha i pokretu koji su u njima mogući.

Jedno je zglobno tijelo ili ploha konveksno, izbočeno, a drugo je konkavno, udubljeno. Oblici tih dvaju zglobnih tijela u pravilu odgovaraju jedan drugome.

bol u zglobovima rebro

Oblik konveksnog zglobnog tijela uspoređuje se s oblikom geometrijskog tijela kugla, elipsoid, valjak. Prilikom kretnji zglobne se plohe dodiruju, makar jednim svojim dijelom. Kretanje u zglobovima obavlja se oko jedne, dviju ili više osi, pa zglobove u funkcionalnoj anatomiji dijelimo prema broju osi oko kojih se obavljaju kretanja u zglobu. Os zgloba je zamišljen pravac koji prolazi kroz centar zakrivljenosti zglobnog tijela i oko kojeg se obavlja kretnja u određenom smjeru.

Moguće su kretnje i oko dvije osi istodobno, u nekom međusmjeru, a tokom kretnji se može mijenjati osovina oko koje se ona obavlja cirkumdukcija Najčešće se razlikuje od osi dugih kostijutj. Prema obliku zglobnih tijela i broju ose kretanja razlikuju se četiri vrste zgloba.

Zglobovi bez ose kretanja[ uredi uredi izvor ] Articulationes planae, ravni zglobovi Ravni zglobovi imaju ravne zglobne površine između kojih su moguće male kretnje klizanja. Ekskurzije su ograničene zglobnom čahurom i ligamentima. Primjer ravnog zgloba su akromioklavikularni zglob, zglobni nastavci vratnih kralježaka odnosno svih pokretnih kralježaka. Amphiartrosis To je pravi zglob s neravnim zglobnih plohama. Kratka i čvrsta zglobna čahura, jaki zglobni ligamenti neravne zglobne plohe, dopuštaju samo neznatne pomake.

Kako se leče oboljenja Zglobova šake i stopala

Taj tip zgloba se nalazi između križne i zdjelične kosti. Zglobovi s jednom osi[ uredi uredi izvor ] Articulationes cylindricae, valjkasti zglobovi Valjkasti zglobovi imaju konveksno zglobno tijelo u obliku valjka. Ako je os konveksnog zglobnog tijela postavljena pod kutom na uzdužnu os kosti, onda se takav zglob zove ginglymus, kutni zglob valjkasti zglob u užem smislu. Kretnja se vrši u jednoj ravnini uz smanjenje ili povećanje kuta između kostiju koje se uzglobljavaju fleksija i ekstenzija.

Konveksno i konkavno zglobno tijelo imaju oblik punog valjka odnosno dijela šupljeg valjka. Valjak ima transverzalnu os i položen je poprečno odnosno okomito na uzdužnu os kosti. Za ovaj su zglob znakoviti i važni kolateralni ligamenti.

Bolovi u zglobovima | sherrypickerell.com

Njihova inzercija je u osi kretanja, tako da uvijek tokom kretnje od maksimalne ekstenzije do krajnje fleksije osiguravaju kontakt između zglobnih ploha. U svakom položaju zgloba su nategnuti. To osigurava uvijek jednaka udaljenost između inzercija ligamenata na jednom i drugom zglobnom tijelu, jer su tijela pravilnih geometrijskih oblika Zglobna je ovojnica tanka i obilna na mjestima gdje se obavljaju kretnja, ali su kosti na stranama zgloba učvršćene snažnim postraničnim svezama.

Bolju sukladnost zglobnih tijela i osiguranje kretanja u ginglimusu obično daje tzv. Zglobovi tog tipa su vrlo brojni kao npr. Ako se takvo ugaono kretanjetj. Suprotna kretnja, pri kojoj se krajevi kosti međusobno udaljuju, a kut među kostima povećava, jest ispružanje, extensio ekstenzija. Ako cijeli ispruženi ud podižemo prema naprijed, govorimo o pregibanju prema naprijed, bol u zglobovima rebro antefleksija.

Obrnuta kretnja je pregibanje prema natrag, retroflexio retrofleksija. Ako se kretnja u zbiva u sagitalnoj ravnini, onda primicanje prema središnoj ravnini, tj. Primjeri kutnog zgloba jesu zglobovi između članaka na prstima i humeroulnarni zglob.

Kad je os konveksnog valjkastog zglobnog tijela postavljena niz uzdužnu os kosti, onda se takav valjkasti zglob naziva obrtnim zglobom, articulatio trochoidea.

Zglobna tijela imaju također oblik punog ili šupljeg valjka koji su međusobno sukladni. Za razliku od kutnog zgloba, os valjka je vertikalna i stoji u smjeru uzdužne osi kosti.

Vrši se kretnja obrtanja. Obrtanje, rotatio rotacijajest kretanje kosti oko svoje uzdužne osi, koja je u tom času i zglobna indometacin u liječenju artroze. Primjer su zglobni spojevi lakatne i palčane kosti na njihovu proksimalnom i distalnom kraju. Obrtanje udova može biti usmjereno prema van i prema unutra, pa govorimo o vanjskoj rotaciji, rotatio externa, ili o unutrašnjoj rotaciji, rotatio interna.

Na podlaktici postoje i dva posebna pokreta. Njihovi nazivi tumače međusobni položaj podlaktičnih kostiju. Ako dlan obrćemo dolje, a palac je usmjeren medijalno, palčana se kost okreće bol u bol u zglobovima rebro rebro lakatne i križa je. Tu kretnju zovemo pronacijapronatio. Ako dlan okrećemo gore, a palac je usmjeren lateralno, obje se podlaktične kosti postavljaju usporedno.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Tumori kostiju i zglobova

Tu kretnju zovemo supinacijasupinatio. U anatomskom položaju čovjeka, prema kojem se opisuju položaj i odnosi anatomskih tvorbi, ruka je u supinaciji.

U spondiloartropatijama je izražena familijarna udruženost, odnosno te se reumatske bolesti češće pojavljuju u osoba koji imaju pozitivna neka genetička obilježja prvenstveno pozitivan HLA-B Nadalje, u tih je bolesnika negativan nalaz reumatoidnog faktora RFprotutijela koje se tipično nađe u krvi bolesnika s nekim drugim upalnim reumatskim bolestima, prvenstveno reumatoidnim artritisom RAa odsutni su potkožni čvorići i drugih obilježja reumatoidnog artritisa.

Primjer trohoidnog zgloba jest gornji radioulnarni zglob. Zglobovi s dvije osi[ uredi uredi izvor ] Zglobovi s dvije osi omogućuju kretanje u dvije ravnine.

Tweet Većina ljudi je bar u jednom trenutku u životu osjetila bolove u zglobovima. Oni ne moraju uvijek značiti da je u pitanju artritis ili osteoartritis. Iako velik broj stvari može utjecati na zdravlje zglobova i prouzročiti bolove, otkrivamo vam neke stvari koje trebate znati.

Dvije su temeljne vrste zglobova s dvjema osima: jajoliki i sedlasti zglob.

Pročitajte