Bol u ruci lakatnog zgloba nakon ozljede

Što sve može boljeti u laktu?

To je razlog, da lakatni zglob nakon ozljede, često ne uspostavlja punu funkciju, tako da nažalost zaostane blaža ili jača kontraktura zgloba.

Općenito o laktu

Zglob čine tri duge kosti: nadlakatna humeruspalčana radius i lakatna ulna. S prijelomom su često udružena i oštećenja mekih tkiva — tetive, ligamenti, zglobna ovojnica i hrskavica, što dodatno otežava liječenje i rehabilitaciju, a ishod liječenja čini neizvjesnim.

bol u ruci lakatnog zgloba nakon ozljede bol i ukočenost u zglobovima koljena

Do prijeloma dolazi zbog ozljede, pada ili udarca u lakat. Simptomi koji upućuju na prijelom lakta su: oštra bol u području lakta, otok, ograničenost pokreta i podljevi. Pri sumnji na prijelom neke od kostiju u lakatnom zglobu uvijek je prva pomoć imobilizacija, koja se čini pod kutom od 90 stupnjeva.

Nakon radiološkog pregleda rentgenska snimka potvrđuje se ili isključuje sumnja na prijelom.

Bol u zglobu ruke

U slučaju prijeloma dvije su mogućnosti liječenja: l. Konzervativno imobilizacija gipsom i 2.

  • Bol u laktu često je uzrokovana prekomjernim kretanjem u zglobu lakta.
  • Bolovi u zglobovima i ligamentima
  • Lijekovi za liječenje artroze kuka
  • Ozljede i prijelomi lakta - sherrypickerell.com

Kod prijeloma glavice palčane kosti liječenje je najčešće konzervativno. Važno je da imobilizacija bol u ruci lakatnog zgloba nakon ozljede ne traje predugo, ali dostatno do zaraštanja prijeloma, jer može kompromitirati ishod rehabilitacije. Operativno liječenje ovisno je o vrsti prijeloma te tipu i veličini pomaka koštanih ulomaka. Pri prijelomu s pomakom gornjeg dijela lakatne kosti te donjeg dijela nadlaktične kosti liječenje je isključivo operativno.

Prijelom čunaste (skafoidna) kosti ručja

Najčešće se vijcima fiksiraju koštani ulomci u optimalnom položaju. Kad je ulomke nemoguće operacijski kvalitetno fiksirati operater kirurg ili ortoped će ih ukloniti, što se iskustveno pokazalo boljim rješenjem.

bol u ruci lakatnog zgloba nakon ozljede kako ublažiti akutnu bolnu artrozu koljena

Provode se pasivne i aktivne potpomognute vježbe uz pomoć fizioterapeuta. Prethodi im masaža ledom ili oblozia cilj im je vratiti puni opseg pokreta ozlijeđenom zglobu koji je po skidanju imobilizacije u kontrakturi.

bol u ruci lakatnog zgloba nakon ozljede liječenje artroze u početnim fazama

Razlog tome je skraćenje mekih tkiva u području zgloba tetive, ligamenti, zglobna čahura. Ovisno o kliničkom nalazu i subjektivnim tegobama propisuju se i neke od fizikalnih procedura: magnet, ultrazvuk, laser, elektroterapija, itd.

Nažalost unutarzglobni prijelomi lakta vrlo su delikatni, jer je kod njih visok rizik nastanka dodatnih komplikacija unatoč korektnog izvršenog operativnog zahvata.

bol u ruci lakatnog zgloba nakon ozljede bolovima zglobova bol slaba

Srećom, danas postoji i mogućnost naknadne artroskopske operacijske intervencije. Još jednom naglašavamo, da je u postupku rehabilitacije najvažnija medicinska gimnastika. Što se prevencije ozljeda lakta u sportu tiče, ona je samo djelomično moguća i to korištenjem zaštitne sportske opreme — spužvastih ili tvrdih štitnika te izbjegavanja, za ozljedu rizičnih situacija i preopterećenja. Što se tiče nastavka sportskih aktivnosti, nakon prijeloma u lakatnom zglobu, ovisno je o sportu kojim se bavi.

Koji su uzroci boli u laktu?

Za rukomet, košarku, odbojku i tenis, u slučaju da se radi o dominantnoj ruci, ako se ne vrati pun opseg pokreta ograničenja mogu biti znatna. Dugoročno, kod dijela pacijenata, nakon prijeloma može zaostati trajna ograničenost pokreta, a mogu nastupiti i degenerativne promjene hrskavice artrozaPiše : dr.

  1. Bol u koljena kada ose
  2. Bol u laktu – uzroci, liječenje i vježbe | Kreni zdravo!
  3. Kreni Zdravo Bol u zglobu ruke čest je simptom, a postoje mnogi mogući uzroci ovog problema.

Dražen Sačer, fizijatar TEL.

Pročitajte