Akutna bol u zglobovima udova, Please wait while your request is being verified...

Juvenilni Spondiloartritis/Artritis Udružen Sa Entezitisom (SPA-ERA)

Juvenilni SPA-ERA čini grupa hroničnih upalnih bolesti zglobova artritiskao i tetiva i ligamenata koji se vežu za pojedine kosti entezitis koja pretežno pogađa donje udove, a u nekim slučajevima zglobove pelvisa karlice i kičme sakroileitis - bol stražnjice i spondilitis - bol u ledjima.

Značajke tijela

HLA-B27 je protein lociran na površini imunih ćelija. Značajno je da samo dio osoba sa HLA-B27 dobije artritis. Dakle, prisustvo HLA-B27 nije samo po sebi dovoljno da bi se objasnio nastanak ove bolesti. Tačna uloga HLA-B27 kod nastanka ove bolesti još uvijek nije poznata.

Ipak, poznato je da kod veoma malog broja oboljelih početku artritisa prethodi gastrointestinalna ili urogenitalna infekcija poznata kao reaktivni artritis.

Reaktivni artritis – uzroci, simptomi i liječenje | Kreni zdravo!

Juvenilni SPA-ERA je usko povezan sa spondiloartritisom koji se javlja u odrasloj dobi i većina naučnika se slaže da su ove bolesti istog porijekla i da imaju iste karakteristike. Dijagnoza većine djece sa juvenilnim spondiloartritisom bi glasila ERA ili čak psorijatični artritis.

akutna bol u zglobovima udova iznenadna oštra bol u zglobu kuka

Važno je napomenuti da se nazivi "juvenilni spondiloartritis", "artritis udružen sa entezitisom" i u nekim slučajevima "psorijatični artritis" mogu koristiti u istom značenju gledano s kliničke ili terapeutske perspektive.

Kao što je gore spomenuto, juvenilni spondiloartritis je naziv za grupu bolesti čije se kliničke karakteristike mogu poistovjetiti jedna sa drugom, uključujuci aksijalni i periferni spondilartritis, ankilozirajuci spondilitis, neizdiferencirani spondiloartritis, psorijatični artritis i artritis asociran sa Kronovom bolešću i ulceroznim kolitisom.

Artritis udružen sa entezitisom i psorijatični artritis su dva različita stanja u skladu sa klasifikacijom juvenilnog idiopatskog artritisa JIA i povezani su sa SPA. Juvenilni SPA-ERA je jedan od najuobičajenijih oblika hroničnog artritisa u djetinjstvu i češće pogadja dječake nego djevojčice.

Kod većine slučajeva, prvi simptomi se pojavljuju oko 6 godina života. Postoji, medjutim, genetska predispozicija, koja se u većini slučajeva oslanja na prisutnost HLA-B27 i nekih drugih gena. I pored toga, važno je naglasiti da HLA-B27 nije uzrok ove bolesti nego predisponirajući faktor. Štaviše, genetska predispozicija se razlikuje medju različitim etničkim grupacijama.

ODLIČAN RECEPT za bol u kostima i zglobovima.

Prevencija nije moguća iz razloga što uzrok ove bolesti još bol u koljenu don lijek nije poznat. Artritis Najčešći simptomi su bol i oticanje, kao i ograničena pokretljivost zglobova. Veći broj djece ima oligoartritis donjih ekstremiteta.

Oligoartritis znači da bolest obuhvata 4 ili manje zglobova. Pacijenti koji razvijaju hroničnu boelst mogu imali poliartritis. Poliartritis znači da je broj zahvaćenih zglobova 5 ili više.

Najčešće zahvaćeni zglobovi su koljena, skočni zglobovi, srednji dio stopala i kukovi; rijeđe su zahvaćeni mali zglobovi stopala. Kod neke djece artritis zahvata i zglobove gornjih ekstremiteta, naročito ramena.

Saznajte više o ljekovitosti kurkume u sljedećim člancima:

Entezitis Entezitis, inflamacija enteze mjesto spajanja tetive ili ligamenata sa kostije druga od najčešćih manifestacija SPA-ERA kod djece. Najčešće su zahvaćene enteze locirane u peti, srednjem dijelu stopala i oko štitnika koljena. Najčešći simptomi uključuju bol pete, oticanje i bol srednjeg dijela stopala i bol štitnika koljena. Hronična upala enteza vodi ka stvaranju koštanih izraslina koje kod mnogih izazivaju bol u peti. Sacroileitis Sacroileitis se odnosi na upalu sakroilijačnih zglobova, smještenih na stražnoj strani zdjelice.

Rijetko se dešava u djetinjstvu; najčešće se dešava 5 do 10 godina od početka artritisa. Najčešći simptom je naizmjenični bol stražnjice. Bol u ledjima; spondilitis Kod neke djece, zahvaćenost kičme, vrlo rijetko na početku, može se desiti u kasnijoj fazi bolesti. Najčešći simptomi su bol u leđima tokom noći, jutarnja ukočenost i ograničenost pokreta. Uz bol leđa često se javlja bol u vratu i, u rijetkim slučajevima, također bol u grudima.

  • Bol u zglobovima ruku nakon prehlade
  • Nemamo čvrstih dokaza da je upalna bolest nazvana reumatoidni artritis bila poznata prije Krista, na skeletima pronađenim u Europi nisu otkrivene karakteristične promjene koje bi mogle odgovarati oštećenjima kosti uzrokovanih ovom opakom upalnom reumatskom bolesti.

Tokom ove bolesti kod malog broja pacijenata može doći do koštanih izraslina i premoštavanja koje dovodi do srastanja pršljenova, mnogo godina od početka bolesti. Stoga se skoro nikada ne primjećuje kod djece. Zahvaćenost oka Akutni anteriorni uveitis je forma upale očnog irisa šarenice. Iako je to neuobičajena komplikacija, do jedne trećine pacijenata bude pogođeno jednom ili nekoliko puta u toku bolesti.

Akutni anteriorni uveitis se prezentira sa bolom u oku, crvenilom i zamagljenim vidom od nekoliko sedmica. Obično zahvata jedno oko u datom trenutku ali može imati povratni trend. Neposredna kontrola oftamologa očnog ljekara je neophodna.

Ova vrsta uveitisa se razlikuje od tipa koji pogađa djevojčice sa oligoartritisom i antinukleranim antitijelima.

  • Bol u kuku multipla skleroza
  • Glavni uzroci boli u zglobovima nogu Refleksija boli Ako boli zglobovi ruku i nogu, to može značiti da su uzrokovani takvom pojavom kao što je "odraz boli", u pravilu se razlikuju sljedeće kategorije "reflektiranih lezija": bol zbog začepljenja spinalnog živca.

Kod ovih pacijenata, isključuje se klasifikacija ERA i mijenja u psorijatični artritis. Psorijaza je hronična bolest kože u vidu mrlji kože koja se ljušti i uglavnom zahvata laktove i koljena.

Bolest kože akutna bol u zglobovima udova godinama prethoditi artritisu. Kod drugih pacijenata, artritis može postojati nekoliko godina prije nego što se uoči prvi znak psorijaze.

akutna bol u zglobovima udova serum za liječenje osteoartritisa

Zahvaćenost crijeva Neka djeca sa inflamatornim poremećajima intestinalnog trakta, kao što je Kronova bolest i ulcerozni kolitis, mogu dobiti spondiloartritis. ERA ne uključuje upalnu bolest intestinalnog trakta kao jedan od simptoma.

U nekim slučajevima, upala intestinalnog trakta je subkliničke prirode bez simptoma imunoloskog sistemaa ozbiljnost izraženih simptoma je akutna bol u zglobovima udova, zahtijevajući specifičan pristup.

One moment, please

Spektar je širok. Dok neka djeca dobiju blag i kratkotrajan oblik ove bolesti, druga pate od ozbiljne, dugotrajne i onesposobljavajuće bolesti. Tako je moguće da je kod mnoge djece samo jedan zglob zahvaćen npr. Periferna ekstremiteti bolest zglobova je češći oblik početka bolesti kod djece, u suprotnosti sa češćom zahvaćenošću aksijalnih kičmenih i sakroilijakalnih zglobova.

Ozbiljnost bolesti je veća kod djece nego kod odraslih. Doktori dijagnosticiraju juvenilni SPA-ERA ako počne prije te godine, artritis koji traje duže od 6 sedmica i karakteristike odgovaraju gore opisanom kliničkom obrascu. Jasno je da bi ove pacijente trebao liječiti kao i pratiti njihovu bolest pedijatrijski reumatolog ili reumatolog za odrasle koji takođe ima iskustva sa dječijim reumatskim bolestima.

Takođe je važno napomenuti da većina djece i adolescenata praktikuju neki oblik sporta i da ove aktivnosti mogu rezultirati u povredama sličnim početnim simptomima juvenilnog SPA-ERA. Ispitivanja poput stope sedimentacije eritrocita ESR ili C-reaktivnog proteina CRP pružaju informacije opšte upale, a tako i o aktivnosti upalne bolesti; korisna su kod monitoringa bolesti iako bi se monitoring bolesti trebao zasnivati na kliničkim manifestacijama mnogo više nego na laboratorijskim ispitivanjima.

Laboratorijski testovi se takođe koriste radi praćenja mogućih neželjenih pojava vezano za liječenje broj krvnih zrnaca, funkcije jetre i bubrega. Rendgenski pregledi mogu koristiti za praćenje evolucije bolesti i mjerenja oštećenosti zglobova usljed bolesti.

akutna bol u zglobovima udova za liječenje artroze zgloba kuka

Ultrazvuk zglobova, uključujući snagu Doppler signala, može pružiti bolju predstavu o postojanju i ozbiljnosti periferalnog artritisa i entezitisa ekstremiteti. Ipak, trenutno dostupna terapija može biti vrlo korisna za kontrolisanje aktivnosti bolesti i vjerovatno u prevenciji strukturnih oštećenja. Važno je napomenuti da upotreba lijekova zavisi o odobrenju lokalnih regulatornih agencija. Simptomatski znači da služe kod kontrolisanja simptoma usljed upale. Najkorišteniji lijekovi u slučaju djece su naproxen, diklofenak i ibuprofen.

Uglavnom se dobro tolerišu a najčešći neželjeni efekat, neugodnost u želucu, se u stvari rijetko javlja kod djece. Kortikosteroidi Ovi lijekovi imaju ulogu kao kratkoročna terapija pacijenata sa težim simptomima.

Lokalni kapi akutna bol u zglobovima udova oči kortikosteroidi se koriste kod tretmana akutnog anteriornog uveitisa. U težim slučajevima, može biti potrebna administracija peribulbarnih injekcija ili sistemskih kortikosteroida. U propisivanju kortikosteroida za artritis i entezitis, važno je imati na umu da ne postoje adekvatna istraživanja o njihovoj efikasnosti i bezbjednosti za djecu sa SPA-ERA; dok u nekim slučajevima stručnjaci podržavaju njihovo korištenje.

Sulfasalazin se dodaje prethodnoj terapiji NSAIDom koja se mora nastaviti čiji efekat biva evidentan tek nakon nekoliko sedmica ili mjeseci liječenja. Ipak, postoji samo ograničena evidencija efikasnosti sulfasalazina kod ove djece. Istovremeno, uprkos njihovoj širokoj upotrebi, ne postoji jasna evidencija da su metotreksat, leflunomid ili antimalarični lijekovi efikasni kod SPA-ERA.

Biološki lijekovi Anti-tumor necrosis faktori TNF lijekovi su preporučeni u ranim fazama bolesti zbog njihove znatne efikasnosti u tretiranju upalnih simptoma.

Prehrana po bolestima

Postoje studije efikasnosti i sigurnosti ovih lijekova koje podržavaju njihovu upotrebu kod pacijenata sa teškim oblikom juvenilnog SPA-ERA. U nekim evropskim zemljama, anti-TNF lijekovi su već odobreni za djecu. Injekcije za zglobove Injekcije za zglobove se koriste kada je zahvaćen jedan ili nekoliko zglobova I kada perzistentne kontrakture zgloba mogu dovesti do deformiteta.

Općenito, injiciraju se preparati kortikosteroida dugog djelovanja. Preporučuje se da se djeca prime na odjeljenje radi sedacije i obavljanja ovog postupka u najboljim uslovima.

Ortopedska operacija Glavna indikacija za operaciju je protetska zamjena zgloba u slučaju ozbiljnog oštećenja zgloba, naročito kuka. Zahvaljujući boljem liječenju lijekovima, smanjuje se potreba za ortopedskom operacijom.

Fizioterapija Fizioterapija je bitna komponenta liječenja. Mora se početi u ranoj fazi i potrebno ju je obavljati rutinski da bi se održao obim pokreta, razvoj i snaga mišića, kao i radi prevencije, ograničavanja ili korekture zglobnog deformiteta.

Štaviše, ukoliko je aksijalna uključenost izražena, kičmu je neophodno mobilisati i izvesti respiratorne vježbe.

Reumatska groznica – uzrok, simptomi i liječenje | Kreni zdravo!

Netolerancija želuca, najčešća nuspojava korištenja NSAID-a koji bi se zbog toga trebali konzumirati uz hranuse manje javlja kod djece nego odraslih. NSAID lijekovi mogu uzrokovati povišenost nekih enzima jetre u krvi, ali to je rijetka pojava kod ovih lijekova osim aspirina.

Sulfasalazin se podnosi prilično dobro; najčešće nuspojave su stomačni problemi, povišeni jetreni enzimi, snižen broj bijelih krvnih zrnaca i kožne reakcije. Potrebno akutna bol u zglobovima udova ponoviti laboratorijske analize radi praćenja moguće toksičnosti lijeka. Dugotrajna upotreba visokih doza kortikosteroida se povezuje sa umjerenim i težim oblicima neželjenih pojava, uključujući smanjen rast i osteropozu.

Visoke doze kortikosteroida prouzrokuju značajno povećanje apetita, što može dovesti do izražene gojaznosti. Važno je uputiti djecu da jedu zdravu hranu koja može zadovoljiti njihov apetit bez povećanog unosa kalorija.

Liječenje sa biološkim agensima TNF blokatori se dovode u vezu sa učestalim infekcijama. Preventivne provjere latentne tuberkuloze su obavezne.

akutna bol u zglobovima udova artritis artritis liječenje gihta

Ne postoji evidencija povećanih malignosti osim pojave određenih oblika raka kože kod odraslih. Simptomatsko liječenje bi trebalo trajati sve dok traju simptomi i aktivnost bolesti.

Opće informacije

Trajanje bolesti je nepredvidivo. Kod ovih pacijenata liječenje se može zaustaviti rano, u okviru nekoliko mjeseci.

Reaktivni artritis u prosjeku traje oko 4 ili 5 mjeseci. Prognoza bolesti je dobra, čak i kod teških oblika ovog artritisa. Ono što je manje dobro jest činjenica da se reaktivni artritis može ponovno javiti ili postati kroničan. Kronični reaktivni artritis se manifestira kroz upalu zglobova, tetiva, tetivnih ovojnica, bolovima u predjelu kralježnice te kroz ukočenost u leđima. U kroničnom obliku su uglavnom zahvaćena prva tri mala zgloba na prstima stopala i pete.

Kod drugih, sa produženim ili agresivnim razvojem bolesti, sulfasalazin kao i druge vrste lijekova treba godinama koristiti. Potpuni prestanak korištenja lijekova se može razmatrati nakon dugog i potpunog izlječenja lijekovima.

Pročitajte