Vježbe za liječenje osteoartritisa

Terapija vježbanjem u liječenju osteoartritisa koljena | Cochrane

Fizikalna medicina i rehabilitacija Sažetak U ovom radu je provedeno istraživanje na pacijentima koji boluju od osteoartritisa koljena.

vježbe za liječenje osteoartritisa

Cilj rada bio je procijeniti učinkovitost terapijskih vježbi uz terapijski laser u odnosu na terapijski laser u liječenju pacijenata s osteoartritisom koljena, te procijeniti brzinu oporavka. Osteoartritis je definiran kao bolest lokomotornog sustava za pokretanje koju karakterizira progresivno smanjenje zglobne hrskavice, te stvaranje osteofita i subhondralne kosti.

vježbe za liječenje osteoartritisa

Ispitanici su podijeljeni u dvije grupe vježbe za liječenje osteoartritisa planiranim terapijama: liječenje terapijskim laserom skupina A i liječenje terapijskim vježbama i terapijskim laserom skupina B. Testovi koji su se provodili u ovom istraživanju na početku i nakon završetka terapije su Upitnik o problemima s koljenom, Vizualna analogna skala boli, test za procjenu jačine donjih ekstremiteta i mjerenje opsega pokreta.

Sažetak engleski In this study, research was conducted on patients suffering from osteoarthritis of the knee.

vježbe za liječenje osteoartritisa

The aim of the study was to evaluate the effectiveness of therapeutic exercises with a therapeutic laser compared to the therapeutic laser in treating patients with osteoarthritis of the knee and evaluating the recovery rate. Osteoarthritis is defined as a disease of the locomotor system of initiation characterized by progressive reduction of the joint cartilage and the formation of osteophyte and subhondral bone. Subjects were divided into two groups according to planned therapies: therapeutic laser treatment group A and therapeutic exercises and therapeutic laser therapy group B.

Tests that were conducted in this study at the beginning and after the end of the therapy include a Knee Problems Questionnaire, Visual analog pain scale, testing the measurement of the lower extremity strengthand measuring range of motion.

vježbe za liječenje osteoartritisa

Ključne riječi.

Pročitajte